UBB va realiza un centru pentru studierea schimbărilor climatice

Administrația locală urmează să aprobe realizarea unui nou centru de cercetare al Universității Babeș-Bolyai după perioada de consultări privind instituirea unei subzone de instituții și servicii publice și de interes public, precum și a unei subzone verzi în zonă de locuințe cu regim redus de înălțime în apropierea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj și a pădurii Hoia. 

Dezvoltarea infrastructurii ACTRIS-UBB are scopul de a contribui la cercetarea pan-europeană privind compoziția atmosferei și schimbările climatice

Unul dintre obiective prevede creșterea participării României la infrastructurile de cercetare europene pentru mediu și la alte programe continentale și globale prin îmbunătățirea calității și cantității seturilor de date colectate la nivel local în Cluj-Napoca.

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) propune realizarea unui centru de cercetare în cadrul unei subzone de instituții și servicii publice de interes public.

Pentru Centrul de cercetare este prevăzută o înălțime maximă admisă de 3 nivele supraterane – Hmax 12 m. 

Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși următoarele configurații: 

(1-2) S+P=2E, (1-2) S+P+E+R (M), (1-2) S+D+P+E, (1-2) S+D+P+R (M). 

Sunt admise nivele parțiale (supantă/mezanin) cu condiția încadrării la înălțimea maximă admisă. 

Circulații și accese se vor realiza din str Uliului. 

Subzona verde va fi amenajată în baza unui proiect de specialitate. Se vor planta cel puțin 10 arbori. 

Prin PUZ este propusă o zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban, subzonă de spații verzi și subzonă de instituții și servicii publice. 

Oportunitățile investiției: Realizarea acestui obiectiv contribuie la implementarea politicilor de îmbunătățire a calității aerului, la managementul riscurilor de mediu și rezolvarea problemelor schimbărilor climatice la nivel regional. 

Se propune zonificarea și reglemnetarea urbanistică în subzonă pentru instituții și servicii publice și de interes public/subzonă de spații verzi amenajate pentru agremenet, scuaruri, grădini. 

Prima etapă de urbanizare reglementează condițiile de construire pentru parcela proprietate privată în vederea realizării obiectivului de investiții „Dezvoltarea infrastructurii Actris-UBB”, respectiv pentru construirea unui centru de cercetare pan-europeană. 

Suprafața totală a terenului aflat în proprietatea Universității Babeș-Bolyai este de 2.539.23 mp. 

Proiectul vizează obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii Actris-UBB” cu scopul de a contribui la cercetarea pna-europeană privind compoziția atmosferei și schimbările climatice. 

Proiectul presupune construcția de noi laboratoare de cercetare. 

Realizarea acestui obiectiv de investiție presupune și crearea de noi locuri de muncă și consolidarea grupului existent la UBB: dezvoltarea infrastructurii de nivel mondial propusă prin acest proiect implică necesitatea suplimentării personalului de cercetare care să lucreze cu aceste echipamente, precum și dezvoltarea competențelor personalului existent.

În plus, unul dintre obiective vizează consolidarea poziției UBB în Europa Centrală și de Sud-Est, o cooperare regională mai bună, o poziție mai bună în proiectele CDI naționale și în HORIZON Europe.

Valoarea totală a proiectului este de peste 20 milioane de lei/4,5 milioane de euro asistență financiară nerambursabilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

sursa foto: greenreport.ro 

Adauga comentariu