Pe durata pandemiei, ședințele Consiliului Local Cluj-Napoca se vor putea desfășura printr-o platformă on-line de videoconferință

În cadrul unei ședințe extraordinare convocate „de îndată” astăzi, 16 martie, Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca va hotărî faptul că în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele Consiliului Local și ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință.

„În situații excepționale în care ședințele Consiliului Local și ale comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință, votul deschis al consilierilor locali se exprimă prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință sau prin vot electronic”, stipulează Hotărârea de Consiliu Local supusă astăzi aprobării.

În aceste situații, participarea cetățenilor la ședințele Consiliului Local și posibilitatea de a lua cuvântul fără drept de vot la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței se va realiza în două moduri: prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferință, pe baza unui formular completat on-line pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, și prin accesul în sala de ședință, într-un spațiu special amenajat, și la platforma on-line de videoconferință, cu respectarea măsurilor dispuse de către autoritățile competente în materie.

În contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a stării de urgență pentru sănătatea publică cu impact internațional și ținând cont de evoluția epidemiologică la nivelul teritoriului României, de prognozele de creștere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul COVID-19, de măsurile instituite prin hotărâri ale grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt-contagioase pe teritoriul României, precum și de hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, prin care se impune analizarea desfășurării muncii la domiciliu, se impune luarea unor măsuri excepționale, alternative de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local și a comisiilor de specialitate, prin mijloace electronice pe o platformă on-line de videoconferință”, precizează primarul Emil Boc în cadrul referatului de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca).

Adauga comentariu