Omul de afaceri Ludovic Barta din Satu Mare se extinde la Cluj și construiește un magazin de tip Cash&Carry pe Calea Baciului

Clujul continuă să reprezinte o piață de interes pentru investitorii din afara județului chiar și în vreme de pandemie. Spre exemplu, omul de afaceri Ludovic Barta, din Satu Mare, care a făcut bani serioși în domeniul retailului alimentar urmează să transforme o parte a zonei industriale a Căii Baciului în zonă dedicată activităților economice cu profil comercial. Ludovic Barta va construi prin intermediul uneia dintre firmele sale, SC CBA Nord Vest SRL, un magazin de tip Cash&Carry.

Oricum, zona a cunoscut o transformare considerabilă de-a lungul anilor, astfel încât în ultimele două decenii a devenit una rezidențială: Nemo Express Cluj, Amera Tower, Napolact sunt doar câteva dintre companiile care au dezvoltat businessuri în zonă. 

Calea Baciului nr 1-3 va cunoaște în perioada următoare o prefacere considerabilă a zonei industriale, după cum figurează în PUG, într-una cu specific comercial.

Teritoriul reglementat prin Planul Urbanistic Zonal are o suprafață de 5.400 mp și este situat pe frontul sudic al Căii Baciului delimitat la vest de parcelă cu fond construit, la est de parcelă liberă de construcții și la sud de râul Nadăș.

Consiliul local va aproba proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – schimbare încadrare funcțională din zona activități economice cu profil industrial în zonă de activități economice de tip comercial.

Beneficiarul proiectului este firma SC CBA Nord Vest SRL.

Firma a fost înființată în 2002, are ca obiect de activitate depozitări. Deținută de următorii asociați: Mobicrasna SA din Carei - 38%, CBA Banat SRL Satu Mare - 26%, Barta ATI SRL Satu Mare - 24%, Edex SRL Carei -12%. 

Compania este administrată de Barta Ludovic, Pereni Jozsef și Miahela Popa Rascol. 

Anul trecut a înregistrat zero angajați, față de 166 câți avea în 2018. 

În ceea ce privește cifra de afaceri din 2019 – CBA Nord Vest SRL a rulat venituri totale de peste 29,7 milioane euro. Cu aproxiamtiv 2 milioane de euro mai mult decât în 2018. Profitul net declarat anul trecut a fost de peste 1,2 milioane de euro. Mai mult cu aproape 200.000 euro față de anul 2018. Acținarii și administratorii fac parte, de asemenea, din acționariatul și administrația a altor 7 firme.

Barta Ludovic este unic asociat la firma Barta ATI SrL Satu Mare (obiect de activitate comeț cu ridicata, nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun), firmă care a avut anul trecut o cifră de afaceri de aproape 25 milioane euro, un profit de aproape 1,2 milioane euro. Și 265 de angajați. 

Barta Ludovic mai deține firma Alcoati SRL (producție de băuturi răcoritoare nealcoolice, ape îmbuteliate și minerale) dar și transport rutier de mărfuri, firmă care este pe zero în ultimii zece ani. 

Același Barta Ludovic deține 33% din acțiunile firmei Andrei Power Industries (obiect activitate producție energie electrică). Firma a rulat anul trecut o cifră de afaceri de 120.000 euro, a avut un profit de 23.000 euro și un singur angajat. 

În plus, deține și jumătate din acțiunile firmei CBA Banat (comerț ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun), anul trecut a avut o cifră de afaceri de 180.000 euro, un profit net de 83.400 euro. Un singur angajat. 

Profilul propus

Zona de activități economice de tip comercial en detail desfășurate în unități de mari dimensiuni.

Funcțiune predominantă: Zona e dedicată activităților comerciale de tip supermarket, hypermarket, de mari dimensiuni, organizate în clădiri dedicate.

Spre stradă/aliniament vor fi dispuse platforme de parcare pentru clienți. 

Înălțimea maximă admisă: Înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 14 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 14 m, respectiv un regim de S+P+1E.

Se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă reglementată. 

De asemenea este permisă intervenția asupra clădirilor existente (refațadizare, recompartimentări, schimbare de destinație) chiar dacă acestea au retrageri mai mici față de limitele de proprietate. Înălțimea maximă a acestora nu va depăși 14 m.

Zonă de spații verzi – plantații înalte, medii și joase. 

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acestora. 

Documentația a fost întocmită de SC Atelier Schmidt SRL la comanda beneficiarului: SC CBA Nord Vest SRL, pe o parcelă de teren proprietate privată. 

Perioada de valabilitate a documentației este de 5 ani. 

Prin PUZ se propune schimbarea încadrării funcționale a imobilului din zonă de activități economice cu caracter industrial în zonă de activități economice de tip comercial în vederea realizării unui magazin tip Cash&Carry. 

„Schimbarea încadrării funcționale se face ținând cont de vecinătățile amplasamentului, activitatea industrială inițială fiind considerabil restrânsă sau chiar încheiată. Astfel, schimbarea este oportună în contextul reabilitării și restructurării fostelor incinte industriale.

Din punct de vedere economic și social primele consecințe ale dezvoltării terenului vor fi: creșterea activității zonei din punct de vedere economic, reducerea traficului auto generat de locuitorii cartierului în scopul procurării bunurilor de consum din zone mai îndepărtate, îmbogățirea microclimatului prin amenajarea peisageră, plantarea și conservarea cursului de apă existent”, arată motivarea proiectului. 

Planul Urbanistic Zonal de schimbare încadrare funcțională din zonă de activități economice cu caracter industrial în zonă de activități economice de tip comercial – calea Baciului nr. 1-3.

Etapa consultării publice are loc în perioada 12 – 27 noiembrie 2020.

 

Adauga comentariu