O veche zonă de case de pe Brâncuși se transformă în zonă cu spații comerciale

Spațiu de restructurare urbană în Gheorgheni: PUZ pentru modificarea unei zone de locuințe într-una cu caracter rezidențial dedicată activităților economice.

Membrii comisiei de urbanism (CTATU) din cadrul Primăriei Cluj-Napoca vor analiza Planul Urbanistic Zonal (PUZ) privind schimbarea încadrării funcționale a unui segment a străzii Constantin Brâncuși, din cartierul Gheorgheni, arteră ce a devenit un spațiu de „restructurare urbană”. 

CITEȘTE ȘI: Zonă de restructurare urbană: „Mai mult de jumătate încă mai e de construit pe Constantin Brâncuși. Și ne uităm foarte atent cum îi dăm drumul…”

Etapa PUZ presupune schimbarea de destinație a subzonei S_L în subzonă S_ET, pe segmentul ce cuprinde numerele 174,176 și 178 a str C-tin Brâncuși. 

Astfel, este solicitată modificarea caracterului existent, potrivit PUG 2014, a amplasamentului care se află în UTR=Lc_A, subzonă S_L – subzonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe parcele izolate în interiorul ansamblurilor de locuințe colective cu interdicție de construire.

Caracterul propus: Lc_A subzonă S_Et – Subzonă de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial.

Proiectant: SC Beletage SRL
Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal este Alexandru Bolboaca, persoană fizică

Terenurile studiate se afla in propritatea privată a beneficiarilor, fiind construite cu imobile permanente. Totalul de 1 063 mp de teren se compune din 3 parcele.

În prezent, accesul pe terenul studiat se realizează direct de pe strada Constantin Brâncuși.

Tema de proiectare propune corectarea situației descrisa in PUG Cluj-Napoca aprobat cu H.C.L.nr.493/2014.

Și anume S_L - Subzonă de locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe parcele izolate în interiorul ansamblurilor de locuinţe colective cu interdicţie de construire (însă clădirile existente in aceasta subzona nu se încadrează in caracteristicile subzonei. Locuirea descrisa in subzona din P.U.G. nu exista), prin schimbarea destinației acesteia la S_Et* - Subzonă de activităţi economice cu caracter terţiar situate în zone cu caracter rezidenţial, se arată în documentația analizată în ședința comisiei de urbanism. 

sursa: captură proiect PUZ

Zona studiată este echipată edilitar complet. 

Viitoarele construcţii se vor racorda prin extinderi și branşamente la reţelele existente în zonă.

Din punctul de vedere al elaboratorului, noua reglementare este fireasca, inscriindu-se coerent intr-un tablou mai larg al evolutiei acestei parti a orasului, se mai arată în documentația analizată de urbaniștii clujeni. 

Motivul solicitării schimbării de încadrare a terenului: pe toate parcele prezente pe teritoriul reglementat, cu o suprafata de 1 063 mp, nu se găseste altceva decât funcțiuni administrative si terțiare, astfel se propune corectarea situației descrise în PUG Cluj-Napoca în SUBZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU CARACTER TERŢIAR SITUATE ÎN ZONE CU CARACTER REZIDENŢIAL.

Consecințe economice și sociale:

Conform PUZ-ului, respectiv in urma avizarii, primele consecinte ale dezvoltarii terenului studiat vor fi: 

- Cresterea atractivitatii zonei din punct de vedere economic 

- Reducerea traficului auto generat de locuitorii cartierului in scopul procurarii bunurilor de consum din zone mai indepartate. 

Proiectul urmează să intre în dezbaterea comisiei de urbanism. 

 

 

Adauga comentariu