Licitație „cu cântec” pentru ambulanțe în valoare de aproape 300 de milioane de euro

Ziar de Cluj a fost sesizat cu privire la condițiile desfășurării unei licitații pentru achiziționarea de ambulanțe în valoare de 282.360.000 Euro, fără TVA, condiții ce ridică serioase semne de întrebare asupra intențiilor autorității contractante, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, datele furnizate de către sursele noastre ducându-ne cu gândul la o licitație croită în așa fel încât să le permită anumitor firme să câștige contractele de sute de milioane de euro. 

Cum ar fi posibil acest lucru? Sursele noastre ne-au prezentat cei 4 pași prin care „subiecții interesați, o firmă din Cluj, expertă în licitații de ambulanțe, și un secretar de stat în MAI, specializat în chițibușuri la licitații de ambulanțe”, ar putea „direcționa” rezultatul licitației pentru ca aceasta să fie câștigată de cine se dorește și nu de cine se nimerește:

Pasul 1 - Pentru a te asigura că beneficiarul licitației este cel dorit, conturezi un mecanism de genul «Autoritatea Contractantă atribuie (chipurile) un acord cadru cu mai mulți operatori, fără reofertare la atribuirea contractelor subsecvente. Funcție de «nevoile beneficiarului» se vor face comenzi către primul semnatar al acordului. În cazul în care promitentul furnizor prim nu poate onora comanda «în termenii solicitați» va fi solicitat al doilea. Și tot așa, până se ajunge unde trebuie – vezi fișa de date a anunțului de participare, pct. II.1.4.”

În acest document indicat, la punctul II.1.4 se precizează faptul că contractele subsecvente nu urmează să se atribuie prin reluarea competiției, acordul-cadru urmând a fi încheiat cu maximum 5 operatori economici, pe o durată de 4 ani, valoarea estimată fiind de 282,360,000.00 euro fără TVA. La punctul II.1.4 din fișa de date a anunțului de participare se mai stipulează:

„Frecvența și valoarea contractelor ce urmează să fie atribuite: Anual/semestrial/trimestrial, funcție de fondurile bugetare puse la dispoziție și nevoile autorității contractante.

Condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre op. ec. parte la acordul cadru va furniza produsele:

a. Ori de câte ori se decide achiziționarea produselor care fac obiectul procedurii de licitație, în scopul inițierii procesului de încheiere a contractului subsecvent, A.C. va solicita, în scris, promitentului furnizor situat pe locul I din clasament depunerea unui nou formular de ofertă în LEI (la cursul BNR afișat după ora 13.00, în ziua anterioara datei de transmitere a invitației), completat în funcție de cantitatea care se dorește a fi achiziționată și termenul/termenele de livrare;

b. Promitentul furnizor, situat pe locul I din clasament, va depune noua ofertă într-un termen limită comunicat de A.C.

c. În cazul în care oferta depusă de promitentul furnizor situat pe locul I din clasament îndeplinește cumulativ cerințele impuse de A.C. (cantități și termene de livrare), contractual subsecvent va fi încheiat cu acesta.

d. În cazul în care promitentul furnizor situat pe locul I din clasament NU are capacitatea de a răspunde solicitării de furnizare sau depune oferta doar pentru o parte din cantitatea ce se dorește a fi achiziționată, A.C. se va adresa promitentului furnizor situat pe locul II din clasament, solicitând acestuia depunerea unei oferte, într-un termen limită comunicat de A.C., în corespondență cu cantitatea rămasă neacoperită de promitentul furnizor situat pe locul I (ulterior se aplică prevederile pct. a, b și c)

e. În cazul în care promitentul furnizor situat pe locul II din clasament NU are capacitatea de a răspunde solicitării de furnizare sau depune oferta doar pentru o parte din cantitatea ce se dorește a fi achiziționată, A.C. se va adresa promitentului furnizor situat pe locul III din clasament, solicitând acestuia depunerea unei oferte, într-un termen limită comunicat de A.C., în corespondență cu cantitatea rămasă neacoperită de promitenții furnizori situați pe locurile I și II (ulterior se aplică prevederile pct. a, b și c)

f. În cazul în care promitentul furnizor situat pe locul III din clasament NU are capacitatea de a răspunde solicitării de furnizare sau depune oferta doar pentru o parte din cantitatea ce se dorește a fi achiziționată, A.C. se va adresa promitentului furnizor situat pe locul IV din clasament, solicitând acestuia depunerea unei oferte, într-un termen limită comunicat de autoritatea contractantă, în corespondență cu cantitatea rămasă neacoperită de promitenții furnizori situați pe locurile I, II și III (ulterior se aplica prevederile pct. a, b și c)

g. În cazul în care promitentul furnizor situat pe locul IV din clasament NU are capacitatea de a răspunde solicitării de furnizare sau depune oferta doar pentru o parte din cantitatea ce se dorește a fi achiziționată, A.C. se va adresa promitentului furnizor situat pe locul V din clasament, solicitând acestuia depunerea unei oferte, într-un termen limită comunicat de A.C., în corespondență cu cantitatea rămasă neacoperită de promitenții furnizori situați pe locurile I, II, III și IV (ulterior se aplica prevederile pct. a, b și c)

h. În sit. prev. la art. 111 din H.G. nr. 395/2011, autoritatea contractanta are dreptul de a iniția o nouă procedură de atribuire pentru achiziționarea diferenței care nu poate fi acoperită de promitenții achizitori.”


Pasul 2 - La validarea documentației, nici nu bagi în seamă recomandarea ANAP: „Recomandăm A.C. selectarea opțiunii DA la posibilitatea de a relua competiția. Opțiunea este atât în avantajul A.C. (putând obține spre ex. îmbunătățiri sau prețuri corecte, precum și op. de pe locul 2, 3 etc.)”

Pasul 3  - În caietul de sarcini (document pe care ANAP nu îl verifică) se introduce o cerință prin care se impune ca orice livrare, indiferent de cantități, tipuri etc. nu poate depăși un termen de maximum 6 luni de la lansarea comenzii. Cu alte cuvinte, se poate cere și un termen de livrare de doar 2 luni sau mai puțin, o lună, ca să ne asigurăm că cineva «chiar poate».

Pasul 4 - Ne asigurăm că această cerință nu va fi contestată «în termen de 10 zile de la publicarea documentației», astfel încât facem diligențe ca publicitatea achiziției să se desfășoare în perioade ale anului când cei interesați ori opinia publică este preocupată de alte evenimente, gen: Crăciun, Anul Nou, tocmai ca cei «nepoftiți» să constate cât mai târziu, iar respectivul abuz să fie tardiv.

Concluzie: Rezultatul licitației nu va fi «direcționat» prin ordinea din clasament a licitației, ci trucat indirect printr-un sistem mai simplu, cu preț ferm în euro, în zona inatacabilă de administrare a acordului-cadru.

Subiecții interesați: 

a) o firma din Cluj, expertă în licitații de ambulanțe

b) un secretar de stat din MAI, specializat in chițibușuri la licitații de ambulanțe.”

Foto: opiniatimisoarei.ro

Comentarii

Gerula

10.01.2017 23:03

Să fie, să fie oare.... deltamed?

Adauga comentariu