Inițiativele legislative ale parlamentarilor clujeni: Viorel Băltărețu, deputat USR PLUS, s-a preocupat și de plaja Mării Negre, dar și-a respectat și prioritățile din campania electorală

Potrivit Constituției României, „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”.

Fiindcă Parlamentul este organul unic legislativ al țării, principala preocupare a parlamentarilor ar trebui să fie inițiativele legislative.

Ziar de Cluj vă prezintă care sunt propunerile legislative la care au participat, în calitate de inițiatori sau de coinițiatori,  parlamentarii clujeni, după o jumătate de an de mandat.

Astăzi analizăm ce a promis și ce a făcut Viorel Băltărețu, deputat USR PLUS.

Pe pagina cluj.usrplus.ro, în calitate de candidat pentru Camera Deputaților, Viorel Băltărețu promitea că prioritățile sale în Parlamentul României vor fi:

„Creșterea veniturilor și a nivelului de trai prin stimularea inițiativei private.

Legislație fiscală simplificată si predictibilă.

Eficientizarea si modernizarea sistemului de achiziții publice.

Debirocratizarea si digitalizarea instituțiilor publice.”

„Reducerea birocrației, revizuirea și îmbunătățirea legilor de reglementare a parteneriatului public – privat, îmbunătățirea sistemului de achiziții publice” sunt priorități dezvoltate pe larg de Băltărețu, pe site-ul oficial al USR PLUS.

Ales de clujeni în 6 decembrie 2020, validat în funcția de deputat în 21 decembrie, Viorel Băltărețu a fost un parlamentar relativ activ până acum, cu 43 de propuneri legislative inițiate.

Vă redăm titlurile câtorva inițiative care nu se înscriu în linia enunțată înainte de alegeri:

„Propunere legislativă pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor.

Proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.

Proiect de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.

Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Propunere legislativă pentru modificarea art.202 alin. (1) lit.b) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011.

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 19/2009 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.

Propunere legislativă privind protecţia arborilor remarcabili.”

Deputatul și-a respectat totuși, în mare, și prioritățile din proiectul său de candidatură, având și inițiative care au vizat Codul Fiscal, Administrativ, transparența decizională în administrația publică, introducerea sistemelor moderne de plată, reforma în domeniul sănătății, inițiative legislative privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Adauga comentariu