Facultatea de Geografie a UBB Cluj, la un pas de faliment, după ce un student cere daune de 15 milioane de euro pentru disciplinele opționale

Un student din cadrul Facultății de Geografie a UBB Cluj a formulat o cerere de chemare în judecată inedită. Abdul A. cere despăgubiri de 15 milioane de euro de la facultate pentru că ar fi fost obligat să promoveze examene la materii opționale pentru a aduna minimul de 30 de credite în fiecare semestru. Contractul de studii se completează semestrial de către fiecare student din cadrul Universității cu disciplinele obligatorii și opționale aferente semestrului respectiv, cărora le corespunde un anumit număr de credite. Tânărul s-a plâns magistraților clujeni că programa școlară impusă de UBB îi afectează viața personală și timpul individual de studiu și dezvoltare. 

„Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la această instanță, reclamantul a chemat în judecată pe pârâtul UNIVERSITATEA ”BABES-BOLYAI” – Facultatea de Geografie, solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să se dispună:

- Obligarea pârâtului la plata sumei de 8 milioane Euro cu titlu de daune morale și la plata sume de 7 milioane Euro, cu titlu de daune materiale

- anularea actelor subsecvente si repararea contractele de studiu din anul 1, pana la finalizare procesului (anul 2, anul 3), conform ECTS, adică orice disciplina punctată cu 4-6 credite.

În fapt, reclamantul a arătat că i s-a impus peste 6, discipline/examene obligatorii pe semestru în vederea acumulării celor 30 de credite și 10-12 de curs/ săptămâna, iar din Regulamentul U.B.B Cluj-Napoca rezulta ca din 6-7 examene obligatorii nu putea efectua minimum de 30 de credite. A avut mai mult de 25 de ore activitate didactica și seminarii și lucrări practice, pe saptamana dupa cum prevede regulamentul, este un abuz.

Reclamantul a mai arătat că i s-a incalcat dreptul la libertate si nu trebuie sa stea dupa activitatile universitare, pentru care sunt platiti cadrele didactice, și că trebuie sa se respecte regulamentul ECTS, pentru ca si el sa aibă timp pentru studiu individual si dezvoltarea sa personala”, se arată la dosar. 

În cuprinsul cererii de chemare în judecată, studentul invocă faptul că i s-a impus contractarea a mai mult de 6 discipline obligatorii în vederea cumulării a 30 de credite, ceea ce în opinia lui îi aduce atingere dreptului la libertate. Totodată, Abdul susține că nu a primit răspuns la o contestație formulată și înaintată Facultății de Geografie, ceea ce îi aduce atingere dreptului la un proces echitabil.

Dosarul se află acum pe rolul Tribunalului Comercial, după ce prima instanță și-a declinat competența. 

Adauga comentariu