Curtea de Conturi scoate la iveală o caracatiță de fundații și asociații culturale care ar fi prejudiciat în mod grosolan bugetul municipiului Cluj-Napoca

Conform raportului de audit financiar al Curții de Conturi asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015, „au fost acordate nelegal finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit, fiind cauzat un prejudiciu bugetului Municipiului Cluj-Napoca, în sumă de 6.027.585 lei” și „au fost acordate finanțări nerambursabile de la bugetul local, la mai multe asociații sau fundații care nu au prezentat documente justificative corespunzătoare, fiind cauzat un prejudiciu bugetului local în sumă de 545.271 lei”. În plus, „au fost acordate sume mai mari decât cele cuvenite mai multor asociații și fundații care nu au respectat angajamentele luate privind structura bugetului prevăzută în contract, fiind cauzat un prejudiciu bugetului local în sumă de  277.663 lei.”

Raportul Curții de Conturi mai specifică și faptul că „nu au fost respectate prevederile legale privind derularea Contractului de finanțare nerambursabilă pentru proiectul ”Festivalul internațional de film Transilvania 2014”, realizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Cluj-Napoca în sumă de 444.257 lei.”

Conform raportului Curții de Conturi, legea pare a stipula clar modalitatea de acordare a finanțărilor

„Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, definește la art. 2 activitatea generatoare de profit ca: ”activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică”, precum și finanțarea nerambursabilă ca fiind: ”alocație financiară directă din fonduri publice, în vederea desfașurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Cluj-Napoca”.

La art. 5 din REGULAMENT se precizează: ”Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele și proiectele de interes public inițiate și organizate de către aceștia, în completarea veniturilor proprii și a celor primite sub formă de donații și sponsorizări”, iar la art.7 se reiterează condiția de bază: ”Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit.”

Prevederile de mai sus se regăsesc în Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, la art. 2 lit a) și f), respectiv la art. 3 alin. 4. La art. 3 alin 2 din lege se precizează faptul că: ”Prevederile prezentei legi se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare nerambursabilă din fondurile publice.”

Potrivit art. 9 la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă are dreptul de a participa, în condiţiile prezentei legi: ”Orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local.” 

În fapt, în anul 2015 au fost acordate finanțări nerambursabile unor asociații și fundații pentru activități care au generat profit, fiind cauzată o pagubă efectivă bugetului local în sumă de 5.650.165 lei, la care au fost calculate dobânzi penalizatoare în sumă de 377.420 lei”, arată raportul Curții de Conturi.

Conform raportului Curții de Conturi, 37 de asociații și fundații au prejudiciat bugetul municipiului

Curtea de Conturi a verificat modalitatea de finanțare din bugetul public a nu mai puțin de 37 de asociații și fundații, constatând nereguli similare și un mod de lucru nelegal care pare comun acestor asociații și fundații. 

Neregulile care se repetă în activitatea acestor organizații sunt următoarele:

-    Prin Bugetele de venituri și cheltuieli ale proiectelor, se prezintă nejustificat de fiecare dată că veniturile realizate în cadrul acestora sunt egale cu cheltuielile, adică nu generează profit, la venituri fiind înscrisă doar partea de finanțare nerambursabilă  și contribuția proprie a beneficiarului, deși din execuția proiectului se realizează venituri generatoare de profit, din vânzarea de bilete, prestații de publicitate și activități comerciale, din donații, sponsorizări și alte finanțări (care nu sunt evidențiate în bugetele de venituri și cheltuieli). În bugetele de venituri și cheltuieli, la rândurile privind veniturile proiectelor din donații, sponsorizări sau alte surse este trecut 0 (zero). Prin urmare, atât bugetele de venituri și cheltuieli, cât și rapoartele financiare intermediare și finale nu reflectă realitate privind activitatea proiectelor, atât cea propusă, cât și cea realizată, precum și rezultatele obținute.

-    În bugetele de venituri și cheltuieli sunt omise veniturile realizate din vânzarea biletelor

-    S-au primit finanțări nerambursabile și din partea Consiliul Județean, acestea fiind omise în rapoartele finale întocmite de către beneficiar, anumite facturi fiind decontate și de către municipalitate, rezultând o dublă finanțare pentru aceeași cheltuială

-    Unii organizatori de evenimente au obținut și o finanțare prin granturi SEE și norvegiene, proiectele beneficiind, astfel, de multiplă finanțare (din bugetul local, finanțare externă, guvernamentală și de la Consiliul Județean, dar care au fost omise a se prezenta în bugetul financiar și execuția acestuia)

-    Atât bugetul de venituri și cheltuieli, cât și rapoartele intermediare și finale nu reflectă realitatea privind activitatea proiectelor, atât cea propusă, cât și cea realizată, precum și rezultatele obținute

-    Prețul biletelor declarat pentru impozitare este mai mic decât cel înscris pe afișe sau, deși au fost vândute bilete și realizate venituri, nu a fost declarat și plătit impozitul pe spectacole către UATM Cluj-Napoca

-    Finanțatorul nu a efectuat nicio verificare cu privire la evidențierea veniturilor, nici la momentul încheierii contractului și nici pe parcursul executării acestuia, iar pe parcursul implementării proiectelor, beneficiarul fondurilor a depus documente inexacte, având ca rezultat obținerea pe nedrept, nelegal, de finanțări nerambursabile

-    Mai multe asociații sau fundații, conduse sau coordonate de aceleași persoane, în vederea obținerii de fonduri nerambursabile, au virat sume de la una la alta, pentru diferite prestații, pentru a justifica contribuția obligatorie de 10%

-    Mai multe asociații sau fundații au prezentat documente necorespunzătoare, neeligibile, care au fost acceptate la plată

-    Mai multe asociații sau fundații, fără a respecta angajamentele luate privind structura bugetului prevăzută în contract, au primit sume mai mari decât cele cuvenite

Aceste practici ilegale, evidențiate detaliat, negru pe alb, în raportul Curții de Conturi, ar putea reprezenta indicii pentru deschiderea a numeroase dosare penale, în cazul în care autoritățile competente ar avea amabilitatea de a investiga ingineriile financiare grosolane pe care le-au făcut zecile de asociații și fundații, prin care au prejudiciat bugetul municipiului Cluj-Napoca, dacă constatările Curții de Conturi se confirmă.

De asemenea, dacă concluziile Curții de Conturi pot fi probate în instanță, și angajaților din Primărie, care, prin acordarea nelegală a acestor fonduri, au prejudiciat bugetul public, li s-ar putea deschide numeroase procese penale.

Dacă rapoartele Curții de Conturi ar fi infirmate în justiție, ar însemna că activitatea acestei instituții este profund viciată, iar responsabilii pentru întocmirea acestor rapoarte, care s-ar dovedi false și calomnioase, ar trebui să răspundă.

În orice caz, rapoartele Curții de Conturi ar trebui să intre în atenția procurorilor și, eventual, a judecătorilor, pentru că, dacă sunt ignorate, înseamnă că suntem doar un sat fără câini, o țară fără instituții credibile, care produc doar maculatură ce nu este luată în seamă de nimeni, fiind tratată ca atare, o țară în care parchetele se autosesizează doar atunci când le convine.

Asociațiile și fundațiile care, conform raportului Curții de Conturi, au prejudiciat bugetul municipiului

Conform raportului Curții de Conturi, defalcat, asociațiile și fundațiile cărora municipalitatea le-a acordat nelegal finanțări nerambursabile, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit, fiind cauzat astfel un prejudiciu bugetului Municipiului Cluj-Napoca, în sumă de 6.027.585 lei, sunt următoarele:

Federației SHARE Cluj-Napoca i-a fost acordată nelegal suma de 3.402.016 lei, pentru proiectele ”Rezervarea artiștilor internaționali pentru programul 2015” respectiv ”Tineret@Cluj-Napoca 2015”, în  care ponderea a reprezentat-o organizarea de festivaluri și concerte, precum FESTIVALUL UNTOLD, activități care au generat profit (încasări din bilete vândute, comerț stradal la festivalul UNTOLD reprezentând 20% din încasările tuturor comercianților, inclusiv TVA), activități publicitare.

„Prin Bugetele de venituri și cheltuieli ale proiectelor, se prezintă nejustificat de fiecare dată că veniturile realizate în cadrul acestora sunt egale cu cheltuielile, adică nu generează profit, la venituri fiind înscrisă doar partea de finanțare nerambursabilă de 90%, respectiv 89,19%, și contribuția proprie a beneficiarului de 10%, respectiv 10,81%, deși din execuția proiectului se realizează venituri generatoare de profit, din vânzarea de bilete, prestații de publicitate și activități comerciale  (în cazul de față 20% din toate încasările de produse de pe aria de desfășurare a festivalului, pusă la dispoziție gratis de către Primăria municipiului Cluj-Napoca), din donații, sponsorizări și alte finanțări. În bugetetele de venituri și cheltuieli la rândurile privind veniturile proiectelor din donații, sponsorizări sau alte surse este trecut 0 (zero). Urmare, atât bugetele de venituri și cheltuieli cât și rapoartele financiare intermediare și finale nu reflectă realitate privind activitatea proiectelor, atât cea propusă cât și cea realizată, precum și rezultatele obținute.

Pentru același proiect Federația SHARE Cluj-Napoca a beneficiat de finanțare nerambursabilă și de la Consiliul Județean Cluj, prin HCJ nr. 82/2015, în sumă de 70.000 lei.

Din Rapoartele finale întocmite de beneficiar, se constată că din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, din finanțarea nerambursabilă acordată ”în completarea veniturilor proprii și a celor primite sub formă de donații și sponsorizări”, au fost acoperite cheltuielile Federației SHARE Cluj-Napoca (inclusiv festivalul UNTOLD) în procent de 87,33%, respectiv 3.402.016 lei, iar contribuția proprie a beneficiarului este de 493.209 lei, reprezentând 12,67%, fiind omisă finanțarea primită de la bugetul județului Cluj, de 70.000 lei, precum și veniturile realizate din vânzarea biletelor, în sumă de 9.284.331 lei, veniturile din activitățile comerciale și publicitare, sponsorizările și donațiile.

Doar din vânzări de bilete (conform declarației proprii) au fost realizate venituri declarate de organizatori în sumă de 9.284.331 lei, de 2,38 ori mai mult decât valoarea declarată a proiectului de 3.895.225 lei, reieșind doar de aici un profit generat de acest proiect în sumă de 5.389.106 lei.

Potrivit datelor din declarația privind impozitul pe spectacole, prețul biletelor declarat pentru impozitare este mai mic decât cel înscris pe afișe și în anunțurile efectuate, astfel: 278 bilete cu 27,52 lei, 3.727 bilete cu 44,95 lei, 121 bilete cu 45,87 lei, 3.348 bilete cu 91,74 lei, 2.948 bilete cu 118,35 lei, 5.317 bilete cu 137,61 lei, etc., față de prețul cel mai mic al unui bilet pe o zi, prezentat în materialele publicitare, de 139,32 lei. Diferența de preț este de cel puțin 624.312 lei, la care revine un impozit pe spectacole de 31.215 lei (624.312 lei x 5%).

Având în vedere că, potrivit art. 5 din Regulament, finanțările nerambursabile acordate sunt în completarea veniturilor proprii și a celor primite sub formă de donații și sponsorizări (nefiind legală acordarea de finanțări pentru activități generatoare de profit), finanțarea nerambursabilă acordată nu se justifică.

Din Balanța de verificare întocmită la data de 31.12.2015, anexată la Raportul final depus la Consiliul Județean reiese că la data acordării finanțării nerambursabile, Federația Share Cluj-Napoca a avut un profit nerepartizat de 2.350.991 lei, iar la data de 31.12.2015 un profit de 873.370 lei, clienți neîncasați în sumă de 1.048.162 lei, disponibilități în conturi la bănci în sumă de 3.816.542 lei și disponibilități în casă în sumă de 2.704.534 lei, fiind declarată plătitoare de TVA, rezultând fără echivoc că desfășoară activități generatoare de profit. 

Întrucât finanțările nerambursabile nu pot fi acordate și utilizate pentru activități generatoare de profit, este nelegală finanțarea acordată Federației SHARE Cluj-Napoca pentru organizarea Festivalului UNTOLD și a altor activități generatoare de profit.

Pentru aceste considerente suma acordată Federației SHARE Cluj-Napoca, de 3.402.016 lei, reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, aferent căreia au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 296.815 lei, pe perioada de la data acordării și până la data de 15.04.2016.

Prejudiciul cauzat doar bugetului municipiului Cluj-Napoca, ca urmare a acestor activități nelegale a fost în sumă de 3.698.831 lei, reprezentând finanțarea nerambursabilă acordată și decontată Federației SHARE Cluj-Napoca, precum și dobânzile aferente”, precizează raportul Curții de Conturi.

Curtea de conturi a constatat că „finanțatorul nu a efectuat nici o verificare cu privire la evidențierea veniturilor, nici la momentul încheierii contractului și nici pe parcursul executării acestuia” și că „pe parcursul implementării proiectelor, beneficiarul fondurilor a depus documente inexacte, întocmite de către președintele organizației Pop Vlad și responsabilul financiar al organizației Buta Ioan Bogdan, având ca rezultat obținerea pe nedrept, nelegal, de finanțări nerambursabile.

Documentele prezentate au vizat îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, în cadrul procedurilor de selecție de oferte pentru atribuirea contractelor de finanțări nerambursabile și prezentarea unei activități generatoare de profit ca o activitate nonprofit, acțiuni care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept a fondurilor respective.  

Elementul material al abaterii nu constă numai într-o acţiune comisivă, ci într-o inacţiune, respectiv omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri nerambursabile, întrucât fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri. În cazul acestei fapte are loc o inducere în eroare a autorităţii competente, de această dată prin informări deficitare, realizate prin ascunderea unei stări de fapt ori de drept, care dacă ar fi fost cunoscută ar fi condus în mod automat la neeligibilitatea acestui proiect şi la neacordarea de fonduri. Ceea ce este esenţial însă, este că această omisiune a fost intenţionată, respectiv făptuitorul a avut reprezentarea exactă a consecinţelor omisiunii de a furniza datele cerute potrivit legii.”

Consorțiului Studenților din România i-a fost acordată, conform raportului Curții de Conturi, suma de 210.000, în vederea realizării Proiectelor ”Transilvania Music Event” și ”Festivalul Internațional de Stand Up Comedy”, care în fapt reprezintă organizarea de concerte, activități generatoare de profit.

„Prin Bugetul de venituri și cheltuieli, se prezintă nejustificat de fiecare dată că veniturile realizate în cadrul proiectului sunt egale cu cheltuielile, deci nu generează profit, la venituri fiind înscrisă doar partea de finanțare nerambursabilă de 88,23%, respectiv 89,55% și contribuția proprie a beneficiarului de 11,77%, respectiv 10,44%, deși din realizarea proiectelor se realizează venituri generatoare de profit, din vânzarea de bilete și prestații de publicitate. 
În bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului ”Transilvania Music Event”  la rândurile de donații, sponsorizări și alte surse nu este trecut nimic, deși pentru proiectul ”Transilvania Music Event”, Consorțiul Studenților din România a beneficiat de finanțări nerambursabile și de la Consiliul Județean Cluj, prin HCJ nr. 79/2015, în sumă de 30.000 lei.

În bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului ”Festivalul Internațional de Stand Up Comedy”, contribuția proprie a beneficiarului este zero, fiind menționate doar venituri atrase din sponsorizări de 7.000 lei, în condițiile în care au fost realizate venituri din vânzarea de bilete.

Urmare, atât bugetul de venituri și cheltuieli cât și rapoartele intermediare și finale nu reflectă realitatea privind activitatea proiectelor, atât cea propusă cât și cea realizată, precum și rezultatele obținute.

Din Rapoartele întocmite de beneficiar, se constată că din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, au fost acordate finanțări în sumă de 210.000 lei, iar contribuția proprie a beneficiarului este de 71.553 lei, fiind omisă finanțarea primită de la bugetul județului Cluj în sumă de 30.000 lei, precum și veniturile realizate din vânzarea biletelor, estimate conform datelor prezentate în tabelul de mai jos, la 573.000 lei.

Potrivit declarației depuse la UATM Cluj-Napoca privind impozitul pe spectacole, au fost declarate venituri din vânzarea de bilete doar în sumă de 10.510 lei, pentru care a fost declarat un impozit pe spectacole în sumă de 525 lei, mai puțin cu 28.125 lei (573.000 lei x 2% - 525 lei). 

Așa cum reiese din anunțuri și afișe la WE Retro - Transilvania Music Event, anexate la Raportul final, biletele au fost ”de la 60 de lei” iar spectatori peste 8.300, dar în declarația privind impozitul pe spectacole sunt bilete cu 5 lei - 300 bilete, cu 10 lei - 200 bilete și cu 25 lei - 200 bilete. Astfel, în loc de 8.300 bilete sunt declarate doar 700, iar prețul este cuprins între 5 lei și 25 lei, față de 60 lei cel mai ieftin bilet.

Nu au fost raportate nici veniturile din  publicitate, SC Marty SRL, SC Compexit SRL, etc.

În concluzie, Consorțiul Studenților din România a desfășurat în cadrul proiectului finanțat de la bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca și al județului Cluj, activități generatoare de profit, iar veniturile estimate ca nedeclarate depășesc cheltuielile declarate în rapoartele finale întocmite.

Din Balanța anexată la Raportul final depus la Consiliul Județean reiese că la data acordării finanțării nerambursabile, Consorțiului Studenților din România a avut un profit nerepartizat de 4.354.197 lei, iar la data de 30.11.2015 clienți neîncasați în sumă de 887.052 lei și decontări de operațiuni în participație activ, în sumă de 3.334.759 lei, fiind declarată plătitoare de TVA, rezultând fără echivoc că desfășoară activități generatoare de profit. 
Pentru aceste considerente suma acordată Consorțiului Studenților din România pentru aceste două proiecte, de 210.000 lei, reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, aferent căreia au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 3.648 lei, pe perioada de la data acordării și până la data de 15.04.2016”, precizează raportul Curții de Conturi.

Conform raportului Curții de Conturi, Asociației Student Plus (având ca președinte, responsabil financiar și coordonator proiect pe Buta Ioan Bogdan, responsabil financiar și la Federația SHARE Cluj-Napoca) i-a fost acordată nelegal suma de 180.000 lei, în vederea realizării proiectului ”TiMAF – Transylvania Internațional Music and Arts Festival”, care în fapt reprezintă organizarea de concerte, activități generatoare de profit.

„Prin Bugetul de venituri și cheltuieli se prezintă  că veniturile realizate în cadrul proiectului sunt egale cu cheltuielile și nu generează profit, la venituri fiind înscrisă doar partea de finanțare nerambursabilă de 90%, și contribuția proprie a beneficiarului de 10%, deși din realizarea proiectului se realizează venituri generatoare de profit, din vânzarea de bilete și prestații de publicitate. 

În bugetul de venituri și cheltuieli, la rândurile de donații, sponsorizări și alte surse este înscrisă cifra 0 (zero),  deși pentru proiectul ”TiMAF – Transylvania Internațional Music and Arts Festival”, Asociația Student Plus a beneficiat de finanțări nerambursabile și de la Consiliul Județean Cluj, prin HCJ nr. 79/2015, în sumă de 10.000 lei. 

Justificarea către Consiliul Județean Cluj a sprijinului primit se face cu factura nr. 035/21.09.2015, emisă de SC Cort Design SRL Segarcea, care a fost decontată și  de către Municipiul Cluj-Napoca, rezultând o dublă finanțare pentru aceeași cheltuială.

Urmare, atât bugetul de venituri și cheltuieli cât și raportul final nu reflectă realitatea privind activitatea proiectului, atât cea propusă cât și cea realizată, precum și rezultatele obținute.

Din Raportul final întocmit de beneficiar, se constată că din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, au fost acordate finanțări în sumă de 180.000 lei, iar contribuția proprie a fost de 22.686 lei, fiind omisă finanțarea primită de la bugetul județului Cluj, precum și veniturile realizate din vânzarea biletelor, estimate conform datelor prezentate în Raportul final și în tabelul de mai jos, la 228.500 lei.    

Deși au fost vândute bilete și realizate venituri nu a fost declarat și plătit impozitul pe spectacole, către UATM Cluj-Napoca, estimat la suma de 11.425 lei. 

Nu au fost raportate nici veniturile din  publicitate, de la URSUS SA, SC FANY SRL, etc.

Pentru aceste considerente suma acordată Asociației Student Plus pentru acest proiect, de 180.000 lei, reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, aferent căreia au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 5.481 lei, pe perioada de la data acordării, 23.12.2015 și până la data de 15.04.2016.”

Asociației Film și Cultură Urbană i-a fost acordată suma de 1.022.762 lei în vederea realizării proiectelor ”Festivalul Internațional de Film Transilvania” și  ”COLOURS of CLUJ Festival”, care în fapt reprezintă organizarea de spectacole, activități care au generat profit.

„Prin Bugetul de venituri și cheltuieli, se prezintă de fiecare dată că veniturile realizate în cadrul proiectului sunt egale cu cheltuielile, însemnând că nu generează profit, la venituri fiind înscrisă partea de finanțare nerambursabilă de 1.000.000 lei, reprezentând 47,78%, respectiv 100.000 lei, reprezentând 60,00% și contribuția proprie a beneficiarului de 52,22%, respectiv 40,00%.

Precizăm că pentru ambele proiecte ”Festivalul Internațional de Film Transilvania”și  ”COLOURS of CLUJ Festival”, Asociația Film și Cultură Urbană a beneficiat de finanțări nerambursabile și de la Consiliul Județean Cluj, prin HCJ nr. 82/2015 suma de 50.000 lei și prin HCJ nr. 79/2015, în sumă de 3.000 lei.

Din rapoartele întocmite de beneficiar, se constată următoarele:

La Proiectul ”Festivalul Internațional de Film Transilvania”, deși fundația s-a angajat ca să contribuie cu suma de 1.093.092 lei, reprezentând 52,22 % din valoarea acestuia, în fapt contribuie doar cu suma de 167.870 lei, reprezentând 14,37%, în condițiile în care a realizat venituri atât din vânzarea de bilete cât și din publicitate. Astfel, din difuzarea filmelor în 10 locații, respectiv 200 filme de lung metraj și 75 filme de scurt metraj, la peste 62.000 de spectatori, fiind vândute peste 73.000 de bilete, cu prețuri între 8 lei și 30 lei, precum și din prețul biletelor la concertele organizate, 15 lei/bilet, au fost realizate venituri estimate de 1.095.000 lei, care nu au fost declarate și înregistrate în Raportul financiar.

 Potrivit declarației organizatorilor: ”În 2015, Festivalul Internaţional de Film “Transilvania” (TIFF) începe cu dreptul. Tudor Giurgiu, directorul festivalului clujean, i-a mulţumit, în cadrul unei conferinţe de presă, ministrului Culturii, Ionuţ Vulpescu, “că nu i-a mai lăsat să treacă prin situaţia neplăcută din anul precedent”, făcând referire la faptul că cei 2 milioane de lei solicitați de la minister au fost alocați doar cu câteva zile înainte de începerea evenimentului.
Bugetul TIFF pentru 2015 este estimat la 1.5 – 1.6 milioane de euro, cu circa 300 mii euro mai mult ca în 2014. Anul acesta, TIFF a primit a doua cea mai mare sumă din lista finanțărilor alocate de Primăria Cluj-Napoca pentru activităţi nonprofit de interes general, adică 1 milion de lei. De asemenea, organizatorii festivalului au obţinut şi o finanţare de la granturile SEE şi norvegiene prin Fondul Bilateral Naţional, pentru o nouă secţiune: Norwave, în cadrul căreia vor fi prezentate filme şi concerte de muzică din Norvegia, manifestarea având rolul de a promova dialogul cultural dintre România şi Norvegia.”

Astfel, reiese din cele declarate de organizatori, că acest proiect a beneficiat de triplă finanțare: din finanțări externe, ”Proiectul a fost finanțat de granturile SEE și norvegiene prin Fondul Bilateral Național, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene și derulat în parteneriat cu Norwegian Film Institute” (preluare din raport), guvernamentală prin Ministerul Culturii și de la Cosiliul  Județean Cluj, pe lângă cea obținută de la municipiul Cluj-Napoca, dar care au fost omise a se prezenta în bugetul financiar și execuția acestuia.

Nu au fost raportate nici veniturile din publicitate, astfel redăm mai jos precizarea organizatorilor: ”Pe langă traditionalii sponsori ai anumitor sectiuni, Electrogrup – al 3-lea an consecutiv sponsor exclusiv al sectiunii Supernova, Compania de Apa Somes – initiator si sutinator permanent al sectiunii EcoTIFF si E-on Gaz – anul acesta sponsor al sectiunii Oameni si Zei, au fost alaturi de TIFF anul acesta si companii ca ACI Cluj, Kiat, Aeroportul International Cluj Si Kara Events and Flowers” și este evidențiat un nou sponsor, Pepsi.

Având în vedere cele descrise mai sus nu se justifică acordarea de la bugetul local a sumei de 990.246 lei.

Deși au fost vândute bilete și realizate venituri nu a fost declarat și plătit impozitul pe spectacole datorat către UATM Cluj-Napoca, estimat la suma de 21.900 lei (1.095.000 lei x 2%).

La Proiectul  ”COLOURS of CLUJ Festival”, deși fundația s-a angajat ca să contribuie cu suma de 66.700 lei, reprezentând 40% din valoarea acestuia, în fapt contribuie doar cu suma de 11.253 lei, reprezentând 10,28%, în condițiile în care a fost omisă finanțarea primită de la bugetul județului Cluj. 

Întrucât prin contract Municipiul Cluj-Napoca s-a angajat să suporte 60% din valoarea proiectului, care potrivit Raportului financiar este de 109.422 lei, suma cuvenită de la bugetul local este de 65.653 lei. În fapt a fost virată de la bugetul local suma de 98.169 lei, mai mult cu 32.516 lei.

Pentru aceste considerente suma acordată Asociației Film și Cultură Urbană pentru aceste două proiecte, de 1.022.762 lei (990.246 lei + 32.516 lei), reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, aferent căreia au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 38.670 lei, pe perioada de la data acordării și până la data de 15.04.2016”, arată raportul Curții de Conturi.

Asociației Unusual Suspects Media i-a  fost acordată suma de 280.000 lei, în vederea realizării Proiectului ”Mioritmic Alandala Cluj-MAC 2015”, care în fapt reprezintă organizarea de concerte, activități generatoare de profit. Asociația Unusual Suspects Media este în fapt reprezentanta clubului MIDI pentru a primi finanțări nerambursabile de la bugetul local.

„Prin Bugetul de venituri și cheltuieli, se prezintă că veniturile realizate în cadrul proiectului sunt egale cu cheltuielile, deci nu generează profit, la venituri fiind înscrisă doar partea de finanțare nerambursabilă de 89,74% și contribuția proprie a beneficiarului de 10,26%, deși din execuția proiectului se realizează venituri generatoare de profit, din vânzarea de bilete și prestații de publicitate. În bugetul de venituri și cheltuieli la  rândurile de donații, sponsorizări și alte surse este menționată cifra 0 (zero). Urmare, atât bugetul de venituri și cheltuieli cât și rapoartele intermediare și finale nu reflectă realitatea privind activitatea proiectului, atât cea propusă cât și cea realizată, precum și rezultatele obținute.

Din Rapoartele întocmite de beneficiar, se constată că din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, au fost acordate finanțări în sumă de 279.337 lei, iar contribuția proprie este de 31.092 lei, inferioară veniturilor realizate din vânzarea biletelor, estimate conform datelor declarate și a celor din tabelul de mai jos, la 355.760 lei.
                                                                                                                                      
Potrivit declarației depuse la UATM Cluj-Napoca privind impozitul pe spectacole, au fost declarate venituri din vânzarea de bilete în sumă de 355.760 lei, pentru care a fost declarat un impozit pe spectacole în sumă de 17.788 lei. 

Nu au fost raportate nici veniturile obținute din publicitate, de la sponsori și din donații.

Pentru considerentele de mai sus și având în vedere că veniturile realizate, doar din vânzarea de bilete, sunt mai mari decât cheltuielile efectuate, suma acordată Asociația Unusual Suspects Media pentru acest proiect, de 279.337 lei, este nejustificată și reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, aferent căreia au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 9.924 lei, pe perioada de la data acordării, 04.12.2015 și până la data de 15.04.2016”, arată raportul Curții de Conturi.

Fundației Armonia – Berăria Culturală & Show Factory i-a fost alocată de la bugetul local, ca finanțare nerambursabilă, suma de 120 000 de lei.

„Potrivit art. 2 din Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 107753/424/18.03.2015, încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și Fundația Armonia, a fost stabilită valoarea proiectului  ”Berăria Culturală & Show Factory” în sumă de 220.000 lei, din care 54,5 % din valoarea proiectului, 120.000 lei, este alocată de la bugetul local ca finanțare nerambursabilă. În fapt potrivit Raportului întocmit de Fundația Armonia, valoarea proiectului a fost de 136.133 lei, din care nejustificat Municipiul Cluj-Napoca a suportat 83,77 %, respectiv 114.050 lei, în loc de 74.192 lei (54,5%) mai mult cu 39.858 lei decât era prevăzut în contract. Astfel, deși prin contract și bugetul de venituri și cheltuieli Fundația Armonia se angajează să contribuie cu 100.000 lei, reprezentând 45,5% din valoarea proiectului, în fapt contribuția acestuia este doar de 16,23%, respectiv 22.073 lei, din care contribuția proprie este de 20.900 lei.

De asemenea în cadrul proiectului finanțat de la bugetul local, au fost vândute bilete la spectacole, unde au participat 1.650 persoane, iar prețul unui bilet este de 30 lei, fiind estimate venituri realizate în sumă de 45.050 lei, potrivit declarației depuse la UATM Cluj-Napoca privind impozitul pe spectacole, prin care au fost declarate venituri din vânzarea de bilete în sumă de 45.060 lei, pentru care a fost declarat un impozit pe spectacole în sumă de 901 lei. 
Având în vedere că potrivit art. 5 din Regulamentul de finanțare aceasta se face ”în completarea veniturilor proprii”,  suma cuvenită Fundației Armonia  este de 69.000 lei (136.133 lei total cheltuieli - 22.073 lei contribuție proprie - 45.060 lei venituri din vânzare bilete), mai puțin cu 45.050 lei decât suma acordată de 114.050 lei.

 Astfel suma de 45.050 lei, reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, aferent căreia au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 950 lei, pe perioada de la data acordării, 27.01.2016 și până la data de 15.04.2016”, precizează raportul Curții de Conturi.

Asociației Cultural Urbană, conform raportului Curții de Conturi, i-a fost acordată nelegal suma de 30.000 lei, în vederea realizării proiectului ”Caravana capitalei de tineret”, care în fapt reprezintă organizarea de concerte, activități generatoare de profit.

„Prin Bugetul de venituri și cheltuieli, se prezintă nejustificat că veniturile realizate în cadrul proiectului sunt egale cu cheltuielile, la venituri fiind înscrisă doar partea de finanțare nerambursabilă de 89,55%, și contribuția proprie a beneficiarului de 10,45%, deși din execuția proiectului se realizează venituri generatoare de profit, din vânzarea de bilete și prestații de publicitate. În bugetul de venituri și cheltuieli la  rândurile de donații, sponsorizări și alte surse este menționată cifra 0 (zero). Urmare, atât bugetul de venituri și cheltuieli cât și raportul final nu reflectă realitatea privind activitatea proiectului, atât cea propusă cât și cea realizată, precum și rezultatele obținute.

Din Raportul final întocmit de beneficiar, se constată că din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, au fost acordate finanțări în sumă de 30.000 lei, fiind plătite onorarii, iar contribuția proprie este de 3.500 lei, fiind omise veniturile realizate din vânzarea biletelelor.

În cadrul proiectului finanțat de la bugetul local, au fost vândute bilete la spectacole, în orașul Constanța la 500 paticipanți, iar prețul unui bilet a fost de 30 lei, fiind realizate venituri în sumă de 15.000 lei. Au mai fost spectacole conform celor menționate în raport la Brașov, Sibiu, Timișoara, Iași și București.

În Cluj-Napoca au fost realizate venituri în sumă de 28.900 lei, potrivit declarației depuse la UATM Cluj-Napoca privind impozitul pe spectacole, pentru care a fost declarat un impozit pe spectacole în sumă de 1.445 lei. 

Astfel suma de 30.000 lei, reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, aferent căreia au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 969 lei, pe perioada de la data acordării, 16.12.2015 și până la data de 15.04.2016”, arată raportul Curții de Conturi.

Asociației Steps i-a fost acordată suma de 80.000 lei, în vederea realizării Proiectului ”Festivalul Internațional de Dans Contemporan Steps Around the World”, care în fapt reprezintă organizarea de spectacole, activități generatoare de profit.

„Prin Bugetul de venituri și cheltuieli, se prezintă nejustificat că veniturile realizate în cadrul proiectului sunt egale cu cheltuielile, deci proiectul nu generează profit,  la venituri fiind înscrisă doar partea de finanțare nerambursabilă de 30,77%  (80.000 lei) și contribuția beneficiarului de 69,23% (180.000 lei = contribuție proprie 27.000 lei + sponsorizări 153.000), deși din realizarea proiectului se realizează venituri generatoare de profit, din vânzarea de bilete. Urmare, atât bugetul de venituri și cheltuieli cât și rapoartele intermediare și finale nu reflectă realitatea privind activitatea proiectului, atât cea propusă cât și cea realizată, precum și rezultatele obținute.

Din rapoartele întocmite de beneficiar, se constată că din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, au fost acordate finanțări în sumă de 77.928 lei (65,39% în loc de 30,77%), iar contribuția beneficiarului este de doar 31.092 lei (34,61% în loc de 69,23%). Contribuția cuvenită de la bugetul local, potrivit prevederilor din contract era de 36.673 lei, mai puțin decât suma acordată cu 41.255 lei. 

Conform celor consemnate în pliante, abonamentul pentru intrarea la spectacole a fost de 120 lei/7 spectacole, 100 lei/5 spectacole, rezultând venituri estimate de cel puțin 300.000 lei (3.000 spectatori x 100 lei).

Potrivit declarației depuse la UATM Cluj-Napoca privind impozitul pe spectacole, au fost declarate venituri din vânzarea de bilete doar în sumă de 14.450 lei, pentru care a fost declarat un impozit pe spectacole în sumă de 290 lei. 

Nu au fost raportate nici veniturile obținute din publicitate și sponsorizări de la Banca Transilvania, Univers T, etc.

Pentru considerentele menționate suma acordată Asociația Steps pentru acest proiect, de 77.928 lei, este nejustificată și reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, aferent căreia au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 4.246 lei, pe perioada de la data acordării, 24.09.2015 și până la data de 15.04.2016”, precizează raportul Curții de Conturi.

Asociației Fidelia Bucuria Operei i-a fost acordată suma de 100.000 lei, în vederea realizării Proiectului ”Opera pentru Cetate-Concert”, care în fapt reprezintă organizarea de spectacole, activități generatoare de profit.

„Prin Bugetul de venituri și cheltuieli, se prezintă nejustificat că veniturile realizate în cadrul proiectului sunt egale cu cheltuielile, la venituri fiind înscrisă doar partea de finanțare nerambursabilă de 76%  (100.000 lei) și contribuția beneficiarului de 24% (31.500 lei = contribuție proprie 0 lei + sponsorizări 10.000 lei  + alte surse 21.500 lei), deși din realizarea proiectului se realizează venituri generatoare de profit, din vânzarea de bilete. Urmare, atât bugetul de venituri și cheltuieli cât și rapoartele intermediare și finale nu reflectă realitatea privind activitatea proiectului, atât cea propusă cât și cea realizată, precum și rezultatele obținute.

Din rapoartele întocmite de beneficiar, se constată că din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, au fost acordate finanțări în sumă de 87.549 lei, iar contribuția beneficiarului este de 31.448 lei. 

Conform celor declarate de organizatori în Raportul final și declarația privind impozitul pe spectacole au fost realizate venituri din vânzarea de bilete în sumă de 101.455 lei, dar care nu sunt evidențiate în Raportul financiar, pentru care a fost declarat un impozit pe spectacole în sumă de 4.768 lei. 

Nu au fost raportate nici veniturile obținute din publicitate sau din sponsorizări, care erau  prevăzute în bugetul proiectului.

Pentru considerentele de mai sus, apreciem că suma cuvenită Asociației Fidelia - Bucuria Operei pentru acest proiect este de cel mult 17.542 lei (118.997 lei valoarea proiectului – 101.455 lei încasări din bilete) și nu de 87.549 lei, fapt pentru care suma de 70.007 lei (87.549 lei -17.542 lei) este nejustificată și reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, aferent căreia au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 8.508 lei, pe perioada de la data acordării, 14.01.2015 și până la data de 15.04.2016, cu dobânda penalizatoare de 9,75%/an (Dobânda de 1,75%/an + Rata dobânzii penalizatoare de 8%/an = 9,75%/an)”, precizează raportul Curții de Conturi.

Fundației Europene pentru Cultura Urbană i-a fost acordată suma de 240.000 lei în vederea realizării proiectului ”Festivalul Internațional de Film Comedy Cluj 2015 - World Panorama”, care în fapt reprezintă organizarea de spectacole, activități generatoare de profit.

„Prin Bugetul de venituri și cheltuieli, se prezintă că veniturile realizate în cadrul proiectului sunt egale cu cheltuielile, proiectul nu este generator de profit, la venituri fiind înscrisă partea de finanțare nerambursabilă de 240.000 lei, 46,60%, și contribuția proprie a beneficiarului de 275.000, respectiv 53,40%.

Din Raportul final întocmit de beneficiar, se constată că la proiectul ”Festivalul Internațional de Film Comedy Cluj 2015 - World Panorama”, deși fundația a realizat venituri atât din vânzarea de bilete cât și din publicitate, acestea nu au fost evidențiate integral. Astfel, din difuzarea celor 198 de filme, la peste 11.000 de spectatori, precum și din prețul biletelor la spectacolele de teatru organizate, au fost realizate venituri estimate de peste 165.000 lei (11.000 spectatori x 15 lei), care nu au fost declarate și înregistrate în Raportul financiar, conform datelor preluate din Program  și Raportul final.

Potrivit declarației depuse la UATM Cluj-Napoca privind impozitul pe spectacole, au fost declarate venituri din vânzarea de bilete în sumă de 98.259 lei, pentru care a fost declarat un impozit pe spectacole în sumă de 1.848 lei. 

Festivalul a avut asigurată finanțarea europeană printr-un grant acordat de principatul Liechteinsten și Norvegia, beneficiind astfel de o dublă finanțare, care nu a fost cuprinsă în raportul financiar.

Nu au fost raportate nici veniturile din publicitate: Energobit SA, Banca Transilvania, Zuzu Max SRL, Iulius Mall SRL, GroupamaAsigurări, etc.

Pentru aceste considerente apreciem că suma acordată Fundatiei Europene pentru Cultura Urbană  pentru acest proiect, de 234.378 lei, reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, aferent căreia au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 4.445 lei, pe perioada de la data acordării, 04.02.2016 și până la data de 15.04.2016”, precizează raportul Curții de Conturi.

Asociației Culturale Cetatea Albă i-a fost acordată nelegal suma de 60.000 lei în vederea realizării proiectului ”Transilvania Jazz Festival 2015”, care în fapt reprezintă organizarea de spectacole, activități generatoare de profit.

„Prin Bugetul de venituri și cheltuieli, se prezintă că veniturile realizate în cadrul proiectului sunt egale cu cheltuielile, deci nu generează profit, la venituri fiind înscrisă partea de finanțare nerambursabilă de 60.000 lei, reprezentând 67,41%, și contribuția proprie a beneficiarului de 29.000 lei, respectiv 32,59%.

Din Raportul final întocmit de beneficiar, se constată că la proiectul ”Transilvania Jazz Festival 2015”, deși asociația a realizat venituri atât din vânzarea de bilete cât și din publicitate, acestea nu au fost evidențiate. Astfel, din prețul biletelor la spectacolele organizate, au fost realizate venituri estimate de peste 24.000 lei (1.600 spectatori x 15 lei), care nu au fost declarate și înregistrate în Raportul financiar.

Asociația nu a declarat la UATM Cluj-Napoca impozitul datorat pe spectacole, în sumă estimată de 1.200 lei. 

Nu au fost raportate nici veniturile din publicitate, sponsorizări și donații.

Asociația Culturală Cetatea Albă a declarat valoarea proiectului de 68.969 lei, din care 60.000 lei finanțare de la bugetul local și doar 8.969 lei contribuție proprie. Având în vedere că nu au fost declarate veniturile din vânzarea biletelor și faptul că finanțarea de la buget stabilită prin contract este de 67,41%, se cuvenea o finanțare maximă de 30.313 lei (68.969 lei-24.000 lei) x 67,41%, rezultând că  a fost acordată o finanțare nelegală de 29.687 lei.

Pentru suma acordată necuvenit Asociației Culturale Cetatea Albă, de 29.687 lei, care reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 626 lei, pe perioada de la data acordării, 27.01.2016 și până la data de 15.04.2016”, precizează raportul Curții de Conturi.

Asociației MIK i-a fost acordată suma de 94.500 lei  în vederea realizării Proiectului ”Conferința Științifică Studențească-TDK”, care în fapt reprezintă organizarea de spectacole, activități generatoare de profit.

„Prin Bugetul de venituri și cheltuieli, se prezintă că veniturile realizate în cadrul proiectului sunt egale cu cheltuielile, nu generează profit, la venituri fiind înscrisă partea de finanțare nerambursabilă de 95.000 lei, 88,78%, și contribuția proprie a beneficiarului de 15.000, respectiv 11,22%.

Din Raportul final întocmit de beneficiar, se constată că deși asociația a realizat venituri atât din vânzarea de bilete cât și din publicitate, acestea nu au fost evidențiate. Astfel, din prețul biletelor la spectacolele organizate, au fost realizate venituri estimate de peste 24.000 lei (1.600 spectatori x 15 lei), care nu au fost declarate și înregistrate în Raportul financiar.

Potrivit declarației depuse la UATM Cluj-Napoca privind impozitul pe spectacole, au fost declarate venituri din vânzarea de bilete în sumă de 6.995 lei, pentru care a fost declarat un impozit pe spectacole în sumă de 349 lei. 

De asemenea documentele prezentate reprezentând plăți pentru masă, în sumă de 15.000 lei, nu întrunesc condițiile de eligilibitate întrucât nu există o listă cu  persoanele care au beneficiat de aceste servicii, semnătura și datele lor de identificare.

Astfel, suma de 39.000 lei a fost acordată necuvenit, și reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, la care au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 2.562 lei, pe perioada de la data acordării, 13.08.2015 și până la data de 15.04.2016, cu dobânda penalizatoare de 9,75%/an (Dobânda de 1,75%/an + Rata dobânzii penalizatoare de 8%/an = 9,75%/an)”, arată raportul Curții de Conturi.

Fundației Diesel, organizatoare de spectacole în club, i-a fost acordată suma de 30.000 lei în vederea realizării Proiectului ”Teatru de club”, care în fapt reprezintă organizarea de spectacole, activitate generatoare de profit. 

„Prin Bugetul de venituri și cheltuieli, se prezintă că veniturile realizate în cadrul proiectului sunt egale cu cheltuielile, deci nu generează profit, la venituri fiind înscrisă partea de finanțare nerambursabilă de 30.000 lei, 85,71%, și contribuția proprie a beneficiarului de 5.000, respectiv 14,29%.

Din Raportul final întocmit de beneficiar, se constată că deși asociația a realizat venituri atât din vânzarea de bilete cât și din publicitate, acestea nu au fost evidențiate. Astfel, din prețul biletelor la spectacolele organizate, au fost realizate venituri estimate de peste 155.900 lei, care nu au fost declarate și înregistrate în Raportul financiar.

Potrivit declarației depuse la UATM Cluj-Napoca privind impozitul pe spectacole, au fost declarate venituri din vânzarea de bilete în sumă de 155.900 lei, pentru care a fost declarat un impozit pe spectacole în sumă de 3.118 lei. 

Veniturile nu sunt înregistrate în Raportul final, iar cheltuielile proiectului de 35.000 lei, sunt împărțite la două societăți, 13.000 lei pentru servicii publicitare la o societate fără nici un angajat și care nu declară și plătește la UATM Cluj-Napoca taxa pe publicitate, iar diferența de exact 22.000 lei, la o altă societate.

Astfel, suma de 30.000 lei a fost acordată necuvenit, și reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, la care au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 576 lei, pe perioada de la data acordării, 03.02.2016 și până la data de 15.04.2016, cu dobânda penalizatoare de 9,75%/an (Dobânda de 1,75%/an + Rata dobânzii penalizatoare de 8%/an = 9,75%/an)”, arată raportul Curții de Conturi.

Din verificarea efectuată asupra eșantionului selectat, Curtea de Conturi a constatat că au fost acordate finanțări nerambursabile de la bugetul local la mai multe asociații sau fundații conduse sau coordonate de aceleași persoane care, în vederea obținerii de fonduri nerambursabile, au virat sume de la una la alta, pentru diferite ”prestații”, pentru a justifica contribuția obligatorie de 10%, sau care au prezentat documente necorespunzătoare, neeligibile, care au fost acceptate la plată, astfel:

Asociația Plai Cluj-Napoca

„Asociația Plai Cluj-Napoca, cu sediul în strada Tulcea, nr. 10, ap. 7, al cărei președinte, coordonator și responsabil financiar este Răzvan Luca, deși este înființată doar în anul 2015, anul acordării finanțării nerambursabile, fără nici o activitate anterioară și prezintă inițial pentru a justifica ”dovada existentei surselor de finantare proprii sau oferite de terti, din care sa rezulte detinerea disponibilitatilor banesti reprezentand cota proprie de finantare a aplicantului”, solicitată la art. 23 din Regulament, Contractele de sponsorizare fictive nr. 1 din 20.01.2015 și din 05.04.2015, încheiate cu SC Confort Intermed SRL pentru suma de 9.000 lei, respectiv 27.000 lei, societate care a realizat în anul precedent o cifră de afaceri de 6.592 lei și o pierdere de 41.511 lei  (și care așa cum reiese din Raportul financiar final întocmit nu a acordat nici o sumă), primește o finanțare nerambursabilă de 80.000 lei.  

Nejustificat, deși Asociația Plai este nou înființată și nu a putut prezenta un Bilanț și nu deținea disponibilități bănești, i se acordă o finanțare nerambursabilă de 80.000 lei, prin HCL nr. 184/21.05.2015, în baza căreia a fost întocmit Contractul nr. 210382/424/03.06.2015.

Pentru a justifica contribuția proprie obligatorie Asociația Plai facturează către Asociația Young Team, la care este coordonator de proiect ”prestații” în sumă de 7.000 lei, la Federația SHARE Cluj-Napoca, la care de asemenea este coordonator de proiect, în sumă de 34.208 lei și  la Asociația Inventeam  (care are sediul în același apartament cu Asociația Plai) în sumă de 44.539 lei, entități care au primit la rândul lor finanțări nerambursabile importante de la bugetul local, pe care le justifică cu plata către Asociația Plai (care potrivit accepțiunii finanțatorului nu desfășoară însă activități comerciale generatoare de profit).

În justificarea cheltuielilor Asociației Plai, se regăsesc plăți pentru masă în sumă de 4.500 lei, fără să existe o listă cu  persoanele care au beneficiat de aceste servicii, semnătura și datele lor de identificare, conform prevederilor din Regulament.

Finanțarea primită de la bugetul local în sumă de 79.993 lei este nelegală și reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, la care au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 2.821 lei, pe perioada de la data acordării, și până la data de 15.04.2016.”

Asociația Studenților Arhitecți

„Asociația Studenților Arhitecți, reprezentată de Santa Marius Călin, având coordonator de proiect pe Răzvan Luca, primește o finanțare nerambursabilă, pentru proiectul ”TOTEM Cluj 2015”, în sumă de 88.000 lei, din care plătește servicii de proiectare către SC Studio doi S SRL D, în sumă de 18.300 lei, societate nou înființată și fără nici un angajat, reprezentată de Santa Lucreția, în baza Contractului nr. 07/06.11.2014, încheiat înainte de încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 443167/424/08.12.2014. De asemenea sunt efectuate plăți către SC PMA Invest SRL Cluj-Napoca în sumă de 50.699 lei, în baza unui contract încheiat în 26.04.2013, precum și la SC TB Exclusive Lighting SRL Cluj-Napoca, în sumă de 28.800 lei, în baza contractului TBL 0020 încheiat în 19.12.2012, cu mult înainte de perioada executării contractului. Potrivit prevederilor art. 44 din Regulament cheltuielile sunt eligibile numai dacă au fost contractate în perioada executării contractului, respectiv 04.12.2014 -30.12.2014.

Urmare celor prezentate, finanțarea primită de la bugetul local în sumă de 88.000 lei este nelegală și reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, la care au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 10.531 lei, pe perioada de la data acordării, 23.01.2015 și până la data de 15.04.2016.”

Asociația Young Team

„Asociația Young Team, coordonator de proiect Răzvan Luca, primește o finanțare nerambursabilă, pentru proiectul ”Share the sky” în sumă de 120.000 lei, din care plătește Asociației Plai Cluj-Napoca, al cărei președinte este tot Răzvan Luca, suma de 7.000 lei, precum și plăți pentru masă, fără să existe o listă cu  persoanele care au beneficiat de aceste servicii, semnătura și datele lor de identificare, în sumă de 13.408 lei.

Astfel, suma de 20.408 lei a fost decontată necuvenit și reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, aferent căreia au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 877 lei, pe perioada de la data acordării, 06.11.2015 și până la data de 15.04.2016.”

Asociația Inventeam

Asociației Inventeam i-a fost acordată nelegal suma de 125.000 lei, în vederea realizării proiectului ”Dreamhack Masters Cluj-Napoca”, care în fapt reprezintă organizarea de spectacole, activități generatoare de profit, în baza HCL nr. 183/2015 și a Contractului nr. 217804/424 din 08.06.2015.

Prin Bugetul de venituri și cheltuieli, se prezintă că veniturile realizate în cadrul proiectului sunt egale cu cheltuielile, la venituri fiind înscrisă partea de finanțare nerambursabilă de 125.000 lei, 90%, și contribuția proprie a beneficiarului de 13.889, respectiv 10%. În Bugetul de venituri și cheltuieli la rândul de donații, sponsorizări și alte surse nu este trecută nici o sumă.

Deși în bugetul narativ se precizează că evenimentul pentru care se solicită finanțarea de la bugetul local are un buget de peste 700.000 EURO, în bugetul financiar este menționată doar suma de 138.889 lei, din care 125.000 lei de la bugetul local.

Din Raportul final întocmit de beneficiar, se constată că la proiectul ”Dreamhack Masters Cluj-Napoca”, deși asociația a realizat venituri atât din vânzarea de bilete cât și din publicitate, acestea nu au fost evidențiate în raportul financiar (din raport reiese că au fost peste 25.000 persoane și premii peste 300.000 $).

De asemenea Asociația Inventeam nu a declarat veniturile realizate și nu a achitat la UATM Cluj-Napoca impozitul pe spectacole datorat de ”cel mai mare festival digital din Romania”, dar a beneficiat de finanțare nerambursabilă în sumă de 124.889 lei. 

Nu au fost raportate nici veniturile din publicitate: INTEL, ASSUS, MONSTER ENERGY, HYPER X, BCR,  DELL, etc.

Asociația Inventeam, cu sediul în  strada Tulcea nr. 10, bl.2,  ap., 7, unde are sediul și Asociația Plai Cluj-Napoca, al cărei președinte, coordonator și responsabil financiar este Răzvan Luca, plătește acesteia din fondurile nerambursabile suma de 44.539 lei, deși aceasta este la rândul ei beneficiară de fonduri nerambursabile. Pentru a da o aparență de legalitate a achiziției este întocmit un document de analiză a trei ofertanți, Asociația Plai Cluj-Napoca, președinte, coordonator și responsabil financiar  Răzvan Luca,  Asociația Young Team, coordonator de proiect Răzvan Luca și PFA Dascăl Maria Florina din Târgu Mureș. 

Pentru faptul că activitatea proiectului a fost generatoare de profit, iar cheltuielile efectuate nu corespund cerințelor legale, suma acordată Asociației Inventeam pentru acest proiect, de 124.889 lei, reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, aferent căreia au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 4.555 lei, pe perioada de la data acordării și până la data de 15.04.2016.”

Asociația Photo România

„Prin Contractul nr. 103828/424/16.03.2015 se acordă o finanțare nejustificată de 90.000 lei Asociației Photo Romania, deși această asociație beneficia deja de un contract cu finanțare nerambursabilă de 90% de la Ministerul Culturii, rezultând astfel o dublă finanțare pentru același proiect.

Astfel, prin contract a fost stabilită partea de finanțare de la bugetul local de 11%, dar potrivit Raportului final, se acordă 30,86 % din valoarea proiectului de 291.652 lei, mai mult cu 57.918 lei, deși proiectul mai avea o finanțare de 90% de la Ministerul Culturii în cadrul Programului PA17/RO13 ”Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural European”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului finanțat de Ministerul Culturii a fost de 837.510 lei, din care valoarea nerambursabilă acordată a fost de 747.510 lei (635.383 lei grant SEE, 85%; 112.127 lei cofinanțare națională, 15%), iar contribuția promotorului de 90.000 lei, conform contractului de finanțare nr. PA17RO13/LP20/03.12.2014.

În acest contract se menționează la art. 3 (4) că: ”Suma finală acordată cu titlu  de finanțare nerambursabilă se stabilește pe baza raportului final, de gradul de îndeplinire a indicatorilor și de cheltuielile eligibile reale totale ale proiectului, pe baza documentelor justificative depuse de promotorul de proiect”, iar la art. 5 (16): ”Cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor deveni parțial sau în întregime neeligibile în condițiile în care obiectivul proiectului nu este îndeplinit”.

Asociatia Photo Romania a început un proiect pentru care a primit o finanțare nerambursabilă de 90%, unde a trebuit să dovedească contribuția sa de 10%, reprezentând 90.000 lei, dar Municipiul Cluj-Napoca îi acordă cei 90.000 lei, în anul următor, nerespectând principiul neretroactivității, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activitați a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare.

De asemenea, se constată că la Asociatia Photo Romania, au fost decontate plăți pentru masă, fără să existe o listă cu  persoanele care au beneficiat de aceste servicii, semnătura și datele lor de identificare, în sumă de 15.000 lei. 

Suma de 90.000 lei acordată necuvenit Asociației Photo Romania reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, aferent căreia au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 6.803 lei, pe perioada de la data acordării, 07.07.2015 și până la data de 15.04.2016, cu dobânda penalizatoare de 9,75%/an (Dobânda de 1,75%/an + Rata dobânzii penalizatoare de 8%/an = 9,75%/an).” 

Asociația Leaders Alliance

„Asociația Leaders Alliance, a primit în baza Contractului 121849/424/27.03.2015 suma de 50.000 lei (82%) din valoarea proiectului ”Leaders Academy”  în valoare de 61.000 lei. În fapt asociația nu realizează integral proiectul ci doar la valoarea de 56.000 lei, iar în cadrul acestuia decontează servicii de publicitate fictive, la o firmă nou înființață SC Kulkul Evento SRL D, în sumă de 26.000 lei, care nu are în obiectul de activitate astfel de servicii și care nu a declarat și achitat la UATM Cluj-Napoca taxă pe publicitate. Contractul întocmit este între SC Kulkul Evento SRL D și Asociația Student Plus, dar la finalul contractului semnează cei de la Asociația Leaders Alliance. Valoarea proiectului fără această sumă este de 30.000 lei (56.000 lei – 26.000 lei), din care finanțarea conform contractului este de 82%, respectiv 24.600 lei.

Asociația Leaders Alliance a beneficiat pentru acest proiect și de o finanțare de la Consiliul Județean Cluj, în baza HCJ nr. 79/2015, în sumă de 3.000 lei, pe care nu a evidențiat-o în bugetul de venituri și cheltuieli și o justifică către Consiliul Județean Cluj cu factura nr. 31/04.12.2015, plătită integral de către Municipiul Cluj-Napoca, rezultând o dublă finanțare pentru aceeași cheltuială.

Diferența între suma acordată și cea cuvenită este de 25.400 lei (50.000 lei – 24.600 lei), și reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, aferent căreia au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 773 lei, pe perioada de la data acordării, 23.12.2015 și până la data de 15.04.2016.”

Asociația Fapte

 „La Asociația Fapte, au fost acceptate la decontare plăți pentru masă, fără să existe o listă cu  persoanele care au beneficiat de aceste servicii, semnătura și datele lor de identificare, în sumă de 14.960 lei, sumă ce reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, aferent căreia au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 799 lei, pe perioada de la data acordării, 29.09.2015 și până la data de 15.04.2016.”

Asociația Amicii Operei Maghiare

„La Asociația Amicii Operei Maghiare, au fost acceptate la decontare plăți pentru masă, fără să existe o listă cu  persoanele care au beneficiat de aceste servicii, semnătura și datele lor de identificare, în sumă de 2.500 lei, sumă ce reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, aferent căreia au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 51 lei, pe perioada de la data acordării, 29.01.2016 și până la data de 15.04.2016.”

Fundația J.M. Keynes

Fundația J.M. Keynes a primit finanțări nerambursabile în sumă de 149.835 lei, deși nu a depus situații financiare în anii 2013 și 2014, iar la finele anului 2014 avea obligații privind impozitul pe spectacole în sumă de 5.640 lei, achitate doar în anul 2015 pentru a obține finanțări nerambursabile.

Pentru același proiect, ”We Are Rocking the city”,  Fundația J.M. Keynes a primit sprijin financiar pentru cofinanțarea proiectului de la Consiliul Județean Cluj, în baza HCJ nr 79/2015 în sumă de 13.000 lei.

În justificarea cheltuielilor, beneficiarul prezintă contracte încredințate firmelor proprii, SC Selmaco Internațional SRL, SC Viocan Mixmedia SRL, SC Adventure Publising SRL, în sumă de 18.974 lei și nu prezintă justificare pentru cheltuielile proprii din alte surse în sumă de 119.944 lei, din care 100.000 lei publicitate.

Considerăm că finanțatorul este obligat a avea în considerare și justificarea efectivă, oportunitatea cheltuielilor care pot avea caracter eligibil, în raport de prevederile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 273/2006, în speță fiind identificate plăți aferente unor servicii de care au beneficiat alte  societăți cu același acționariat sau conducere ca și al asociației.

Astfel, din valoarea declarată a proiectului de 299.783 lei, nu este justificată cu documente legal întocmite suma de 138.918 lei, rezultând o valoare a acestuia justificată de 160.865 lei, din care contribuția Municipiului Cluj-Napoca este de 80.433 lei. Suma acordată nelegal pentru acest proiect este de 69.402 lei, și reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, la care au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 2.484 lei, pe perioada de la data acordării, 03.12.2015 și până la data de 15.04.2016, cu dobânda penalizatoare de 9,75%/an (Dobânda de 1,75%/an + Rata dobânzii penalizatoare de 8%/an = 9,75%/an).”


Conform raportului Curții de Conturi, în anul 2015 au fost acordate sume mai mari decât cele cuvenite mai multor asociații și fundații care nu au respectat angajamentele luate privind structura bugetului prevăzută în contract, fiind cauzat un prejudiciu bugetului local în sumă de  277.663 lei.

Aceste asociații și fundații sunt: Fundația Culturală Napsugar, Grupul de inițiativă basarabeană, Asociația Apostrof, Asociația GIB, Societatea Carpatină Ardeleană, Societatea Muzeului Ardelean, Asociația 11 even, Asociația Clujul Comoară, Asociația Cluj Napoca 2021 Capitală Culturală Europeană, Asociația Culturală Helikon, Fundația Transilvania Trust, Asociația Teatrul Imposibil, Asociația Eikon.

În această speță, raportul Curții de Conturi precizează: 

„Deși prin Regulament se arată că: ”Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între părti,” și ”Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei și va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă”, în situațiile prezentate în tabelul de mai sus, beneficiarii nu și-au respectat angajamentele asumate prin contract iar proiectele nu au fost realizate decât parțial.  

O parte din asociațiile și fundațiile de mai sus au beneficiat de sprijin financiar și de la Consiliul Județean Cluj, în baza HCJ nr. 79/2015, din care amintim Societatea Carpatină Ardeleană cu suma de 6.000 lei, sau a HCJ nr. 82/2015, din care amintim Asociația Clujul Comoară cu suma de 50.000 lei.

Referitor la acestea arătăm că  Legea nr. 350/2005 stabilește între principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, la art. 4 lit. g): "cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării."

Astfel, în raport de norma legală menționată se constată că finanțatorul este ținut de a proceda la verificarea efectivă a existenței sursei de finanțare invocată de către beneficiar, atât la momentul încheierii contractului cât mai ales pe perioada derulării acestuia, iar o abordare contrară ar lipsi de substanță criteriul imperativ prevăzut de către actul normativ.

În acest sens am constatat că finanțatorul nu a efectuat nici o verificare cu privire la existența finanțării invocate a fi avute și către beneficiari, nici la momentul încheierii contractelor și nici pe parcursul executării acestora.

Susținerile avute în sensul că evenimentele s-au realizat conform prevederilor contractuale nu conduc la concluzia că beneficiarul fondurilor nerambursabile și-a îndeplinit obligațiile asumate în ce privește utilizarea întru totul a aportului invocat la semnarea contractului de finanțare.

În raport de normele legale menționate se constată că finanțatorul este obligat de a proceda la verificarea efectivă pe perioada derulării contractului a cheltuielilor efectuate de către beneficiar sub aspectul naturii acestora, cât și sub aspectul ponderii procentuale raportată la valoarea totală a finanțării nerambursabile, o altă abordare ar lipsi de substanță criteriul imperativ prevăzut de lege.

De asemenea s-a constatat că UATM Cluj-Napoca nu a efectuat verificări cu privire la natura cheltuielilor efectuate de către beneficiarii finanțărilor și nici cu privire la încadrarea acestor cheltuieli în limitele procentuale legale admise, prevăzute în bugete și contracte.

În condițiile în care beneficiarii și-au asumat o cotă de contribuție, aceasta trebuie regăsită în mod evident în Raportul final de executare a contractului și trebuie tratată ca atare de către finanțator.

La art. 6 din contracte se precizează faptul că prevederile contractuale pot fi modificate numai prin acte adiționale.

Astfel, în condițiile nerealizării proiectelor la valoarea prevăzută în contract, Municipiul Cluj-Napoca a achitat sume mai mari decât cele cuvenite, fără să țină cont de gradul de realizare a proiectelor, fiind cauzată o pagubă efectivă bugetului local în sumă de 263.232 lei, la care s-au calculat dobânzi în sumă de 14.431 lei”, arată raportul Curții de Conturi.

Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc

Raportul Curții de Conturi arată faptul că „nu au fost respectate prevederile legale privind derularea Contractului de finanțare nerambursabilă pentru proiectul ”Festivalul internațional de film Transilvania 2014”, realizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Cluj-Napoca în sumă de 444.257 lei”.

„Prin HCL nr. 124/20.03.2014 în baza căreia au fost întocmit Contractul de finanțare nerambursabilă de la bugetul local nr. 116489/424/01.04.2014, a fost aprobată suma de 550.000 lei Asociației pentru Promovarea Filmului Românesc, în vederea realizării Proiectelor ”Festivalul Internațional de Film Transilvania”, care în fapt reprezintă organizarea de spectacole, activități generatoare de profit.

Prin Bugetul de venituri și cheltuieli, se prezintă că veniturile realizate în cadrul proiectului sunt egale cu cheltuielile și sunt de 6.469.554 lei, la venituri fiind înscrisă partea de finanțare nerambursabilă de 550.000 lei, reprezentând 8,50%, și contribuția proprie a beneficiarului de 5.919.554 lei, reprezentând 91,50%.

Din Raportul întocmit de beneficiar reiese că deși asociația s-a angajat ca să contribuie cu suma de 5.919.554 lei, reprezentând 91,50% din valoarea proiectului, în fapt contribuie doar cu suma de 649.677 lei, reprezentând 10,04%, în condițiile în care a realizat venituri atât din vânzarea de bilete cât și din publicitate. 

Astfel, din difuzarea filmelor în 10 locații, ”respectiv 217 filme, și realizarea de concerte”, au fost realizate venituri proprii care nu au fost declarate și înregistrate în Raportul financiar.

Întrucât au fost vândute bilete și realizate venituri, a fost declarat și plătit impozitul pe spectacole datorat către UATM Cluj-Napoca, în sumă de 9.800 lei, aferent veniturilor realizate și declarate pentru stabilirea impozitului pe spectacole în sumă de 494.974 lei.

În cadrul proiectului asociația a realizat și venituri din donații și de la sponsori, care sunt conform declarației organizatorilor: ”traditionali  sponsori ai anumitor sectiuni, Electrogrup – al 3-lea an consecutiv sponsor exclusiv al sectiunii Supernova, Compania de Apa Somes – initiator si sutinator permanent al sectiunii EcoTIFF,  E-on Gaz, etc”.

Legea nr. 350/2005 stabilește între principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, la art. 4 lit. g): " cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării."

Astfel, în raport de norma legală menționată se constată ca finanțatorul este ținut de a proceda la verificarea efectivă a existenței sursei de finanțare invocată de către beneficiar, atât la momentul încheierii contractului cât mai ales pe perioada derulării acestuia, iar o abordare contrară ar lipsi de substanță criteriul imperativ prevăzut de către actul normativ.

În acest sens se constată că finanțatorul nu a efectuat nici o verificare cu privire la existența finanțării invocate a fi avute și către beneficiară nici la momentul încheierii contractului și nici pe parcursul executării acestuia.

În Raportul final întocmit valoarea proiectului este de 1.086.197 lei, din care sunt justificate cu documente doar contribuția de la municipiul Cluj-Napoca de 436.520 lei și contribuția proprie de 77.381 lei, în total 513.901 lei, nefiind justificate cheltuielile efectuate din alte surse. Astfel, diferența între veniturile proprii realizate din vânzarea de bilete și cheltuielile proprii este de 417.593 lei (494.974 lei - 77.381 lei), care nu este evidențiată în Raport.

Întrucât finanțările nerambursabile de la bugetul local se acordă în completarea veniturilor proprii, iar angajamentul primăriei era pentru 8,50% din valoarea proiectului (cheltuieli justificate), respectiv 43.681 lei (513.901 lei x 8,50%), diferența între suma acordată Asociației pentru Promovarea Filmului Românesc pentru acest proiect și suma cuvenită, este de 392.839 lei (436.520 lei – 43.681 lei), și reprezintă o pagubă efectivă cauzată bugetului local, aferent căreia au fost calculate dobânzi penalizatoare, conform prevederilor legale, în sumă de 51.418 lei, pe perioada de la data acordării, 12.12.2014 și până la data de 15.04.2016”, precizează raportul Curții de Conturi.
    

Comentarii

ovidiu c.

25.11.2016 18:08

E greu in primarie sa fii rulment intre sefii politici, (cu interesele si pilele lor) si tot felul de aspiratori de bani publici (care iti pot face tie ulterior zile fripte, nu stii niciodata pe cine au in spate!). Inspectorii de fapt nu inspecteaza decat hartii, nimeni nu te trimite pe teren sa aplici legea la sange, ca nu trebuie sa se afle prea multe. Ce simplu ar fi sa mearga incognito un functionar la evenimentul respectiv, sa observe si sa faca o informare iar ulterior sa nu li se vireze finantarea daca au incasat bani pe bilete! Si regulamentele se fac cu scapari pentru cine trebuie sa scape. Functionarii ,,isteti'' mai scot cate un salariu si sunt bine vazuti, cei care aplica legea si ,,deranjeaza'' sunt exilati si marginalizati. Pe cine pacalim?! Cum e turcul, si pistolul, cum sunt sefii politici, asa si functionarii apropiati lor! Din aceste motive, pentru a extrapola, nu vom avea niciodata o primarie functionala pentru clujeni si nici o tara prospera pentru cetatenii ei! Mai e mult pana departe!

naiba

25.11.2016 18:33

Te doare mintea !Sunt curios, in urma raportului Curtii de conturi, e tras cineva la raspundere ? Sau e o chestie din seria "cainii latra, caravana trece" ?Toti astia de mai sus, ar trebui acum dati in judecata de primarie si recuperata suma oferita, plus penalitati. Adica ti-ai facut jucarie pe banii publici, ai avut profit, acu' ia da inapoi inzecit. Ca la banca.

Adauga comentariu